aJUTOR LA EXAMEN Nouă

Salariatul Stoianov a lucrat la întreprinderea de stat „Agrotrans” cinci ani şi a fost concediat în legătură cu transferul în funcţie de şef de secţie la societatea comercială „Plastic”S.A. Odată cu concediere, Stoianov a primit o compensaţie pentru concediul nefolosit. După cinci luni de muncă la noul său angajator, el a înaintat o cerere de a i se acorda concediul anual. Identificaţi subiecţii speţei şi descrieţi caracterul juridic al raporturilor apărute între aceştia. Determinaţi situaţiile de acordare

  • Nume: Tatiana Timercan
  • Data: 2020-05-22
  • 0

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (0)