Social

Are dreptul executorul judecatoresc sa blocheze cardul prenatal?

  • Nume: Coaxing Valentina
  • Data: 2020-03-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-03-18

Conform codului de executare: Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului: a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente; b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure; c) pensiile de întreţinere; d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani; e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces; f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare; g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu; h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl; i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii; j) compensaţiile nominative; k) alocaţiile sociale de stat; l) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.