Poate fi contestat testamentul?

Buna.Spuneti-mi va rog testamentul lasat de parinti poate fi contestat intre copii?In ce circumstante poate fi contestat?

  • Nume: Paula
  • Data: 2019-07-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

HARTI Olesea

Data: 2019-07-15

Buna ziua. Conform prevederilor legale este posibil în anumite circumstanțe, însă este necesar de a fi probate anumite nereguli de ordin psihic ale defunctului, sau posibile influențe. Astfel art.224. alin (1) al Codului Civil, menșionează:” Dacă legea nu prevede altfel, actul juridic încheiat de o persoană într-un moment în care nu putea să conştientizeze pe deplin acţiunile sale ori să îşi exprime voinţa poate fi declarat nul de instanţa de judecată. ” Actul juridic nu este anulabil în temeiul dispoziţiilor art.224. alin (1) dacă el corespunde dorințelor și sentimentelor persoanei și, totodată: a) face parte din categoria actelor juridice prevăzute la art. 22 alin. (2) sau din alte categorii de acte juridice pe care, conform legii sau hotărîrii judecătorești, persoana ocrotită le putea încheia de sine stătător; b) a fost încheiat în numele persoanei de către reprezentantul său împuternicit; c) a fost încheiat de către persoana ocrotită cu încuviinţarea ocrotitorului provizoriu, curatorului sau tutorelui ori a mandatarului împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor sau, după caz, cu autorizarea consiliului de familie, a autorității tutelare ori a instanţei de judecată în cazul în care, conform legii sau hotărîrii judecătoreşti, actul juridic putea fi încheiat valabil doar cu încuviinţarea sau autorizarea respectivă. Un succesibil decade din dreptul la moștenire dacă: a) decedează înainte de data deschiderii moștenirii; b) este nedemn de a moșteni; c) este dezmoștenit prin dispoziție testamentară; d) renunță la moștenire. Lipsirea de dreptul de moștenire a persoanei nedemne se face prin anularea dobîndirii moștenirii de către aceasta în următoarele situații: • Testatorul a fost în eroare cu privire la conținutul manifestării sale de voință sau nu avea, în genere, intenția de a face o manifestare de voință cu un asemenea conținut și se presupune că, dacă ar fi cunoscut starea lucrurilor, el nu ar fi făcut o asemenea manifestare de voință. • Dacă manifestarea de voință a fost făcută sub influența presupunerii sau așteptării greșite că anumite circumstanțe se vor întîmpla sau nu se vor întîmpla ori testatorul a fost determinat ilicit la aceasta prin violență. Dispoziția testamentară poate fi anulată numai de persoana care va beneficia nemijlocit din anularea dispoziției testamentare.