Pensie alimentara

Pot sa cer pensie alimentara la 20 de ani , in cazul in care sunt studenta si învăț ,si nu pot sa muncesc ?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2018-07-09
  • 2

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (2)

HARTI Olesea

Дата: 2018-07-10

Buna ziua! Conform art. 74 alin. (2) din Codul familiei, părinţii sânt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material Art.111. alin (2) lit.a) al Codului familiei, prevede că " Plata pensiei de întreţinere, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile: atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani sau obţinerii de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu sub vîrsta de 18 ani. Copil inapt de muncă este copilul major care și-a pierdut capacitatea de muncă și care este încadrat în unul din cele trei grade de dizabilitate: severă (echivalent cu gradul I de invaliditate), accentuată (echivalent cu gradul II de invaliditate) și medie (echivalent cu gradul III de invaliditate). Astfel , ţinînd cont de informaţia de mai sus, nu puteţi solicita pensie alimentara decît în situaţia în care deţineţi un grad de dizabilitate.

HARTI Olesea

Дата: 2018-07-10

Buna ziua! Conform art. 74 alin. (2) din Codul familiei, părinţii sânt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material Art.111. alin (2) lit.a) al Codului familiei, prevede că " Plata pensiei de întreţinere, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile: atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani sau obţinerii de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu sub vîrsta de 18 ani. Copil inapt de muncă este copilul major care și-a pierdut capacitatea de muncă și care este încadrat în unul din cele trei grade de dizabilitate: severă (echivalent cu gradul I de invaliditate), accentuată (echivalent cu gradul II de invaliditate) și medie (echivalent cu gradul III de invaliditate). Astfel , ţinînd cont de informaţia de mai sus nu puteţi solicita pensie alimentara , decît în situaţia în care deţineţi un grad de dizabilitate.