Încheerea actului de casatorie

Este posibil a încheia o casatorie între un cetatean strain (de) si unul (md) in Republica Moldova? Care sunt conditiile?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-12-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Cristina

Data: 2020-12-27

Buna ziua. Căsătoria este considerată încheiată legal dacă au fost respectate prevederile legale. În Republica Moldova este permisă atît căsătoria civilă cît și cea religioasă. Acte de căsătorie necesare trebuie depuse atît la locul unde va avea loc căsătoria civilă cît și la locul unde va avea loc căsătoria religioasă. Deaceea este bine ca viitorii soți să cunoască care sunt acte necesare căsătorie. Atît ceremonia civilă cît și cea religioasă includ anumite reguli și necesită depunerea de către viitorii soți a unor acte înregistrare căsătorie Căsătoria se încheie la organele de stare civila sau la alte organe împuternicite prin lege.De regulă căsătoria se încheie după expirarea cel puțin a unui termen de o lună de zile din ziua depunerii de către viitorii soți a declarației, dar să nu depășească mai mult de două luni de zile. Acest termen trebuie respectat deoarece în această perioadă sunt verificate acte dosar căsătorie, depuse de viitorii soți.Dar există și cazuri cînd legea permite încheierea căsătoriei de urgență. Căsătoria poate fi încheiată în ziua cînd a fost depusă declarația în cazuri excepționale cum ar fi: pericol de viață, graviditate, nașterea copilului etc.. Termenul legal indicat poate fi redus, de către șeful oficiului stare civilă, la solicitarea și la prezentarea de către viitorii soți a acte căsătorie la urgență, care aduc dovada fermă despre situația creată prin care termenul legal urmează a fi redus și oficierea urgentată. Căsătoria poate fi încheiată atît pe teritoriul Republicii Moldova cît și în străinătate. Legislația în vigoare permite ca cetățenii Republicii Moldova pot încheia căsătorii cu cetățeni straini sau apatrizi. Acte de căsătorie cu un cetățean străin nu necesită a fi apostilate și sunt recunoscute în caz că acesta este cetățeanul unui stat CSI sau din Letonia, Lituania, Romania, republica Cehă, republica Slovacă și Republica Ungară. Documente necesare cetățean moldovean: Pașaport valabil (original și copie) Certificat de naștere internațional apostilat (original și copie) Certificat de deces sau certificat de divorț (dacă e cazul) Acesta trebuie tradus, legalizat și apostilat. Certificat de celibatar (acesta confirmă faptul ca sunt îndeplinite conditiile legale pentru încheierea unei noi căsătorii) acest certificat se obtine de la oficiul stare civilă de la locul de naștere din R. Moldova. Documente necesare cetățean strain : Buletin de identitate valabil ; Certificat de naștere ; Certificat de divorț sau Certificat de deces (dacă e cazul) – original și copie; Certificat de celibatar. Se obține de la primăria de la locul de naștere din Germania; Actele enumerate mai sus se depun la primăria în cadrul careia cuplul dorește înregistrarea căsătoriei . Ceremonia religioasă se poate face doar după Ceremonia civilă.