Doresc ca minorul sa locueasca alternativ la fiecare dintr parinti .

Ma sunat de la Protectia copilului si a comunicat ca sunt la curent ca avem un grafic intocmit tot la ei si ca a venit o citatie ptr mine TATA si conform procedurilor sa fie inca o intilnire la ei adica o intilnire amiabila inainte de judecata. cum sa procedez sa angajez un avocat? care sunt cheltuielile pe care le voi suporta totale ex daca pierd sau cistig fosta are avocat dar a tinut in secret imi iubesc foarte mult copilul va rog un sfat.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-02-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-02-10

În conformitate cu prevederile Art.52 alin.(1) din COD Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, copilul are dreptul să comunice cu ambii părinţi, cu buneii, fraţii, surorile şi cu celelalte rude, iar desfacerea căsătoriei părinţilor, nulitatea ei sau traiul separat al acestora nu afectează drepturile copilului. În cazul cînd părinţii au domiciliul separat, copilul are dreptul să comunice cu fiecare dintre ei. Totodată în conformitate cu prevederile Art.64 alin.(1) şi (2) din COD Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. Părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară teritorială, care stabilește un program de întrevederi, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului. Potrivit prevederile Art.64 alin.(2) cu indicele 1 din COD Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, la stabilirea programului de întrevederi se ține cont de atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, de vârsta copilului și frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare de către acesta, de calitățile morale ale părinților, de relațiile dintre copil și fiecare părinte, de proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat de copil, astfel încât drepturile părintești să fie exercitate într-un mod echitabil. Din cele relatate de d-voastră, înţeleg că deja aveţi stabilit un grafic de întrevedere cu copilul, iar fosta soţie a depus o cerere cu privire la acestuia. Aici apar deja mai multe întrebări: de ce nu o aranjează pe acesta graficul deja existent?, Poate cineva a încălcat graficul stabilit şi cine este acesta? Ce modificări doreşte aceasta să facă în graficul existent? Sunt oare acestea în folosul sau în detrimentul copilului?. Răspunsul la aceste întrebări le puteţi afla doar după ce o să vă prezentaţi în faţa autorităţii tutelare, iar aici se porneşte de la premiza că ambii părinţi sunt egali în drepturi şi autoritatea tutelară trebuie să asculte solicitările părţilor şi în final să ia o decizie: fie menţine graficul deja existent sau în baza solicitărilor venite de la părinţi şi în interesul copilului aprobă un grafic nou. Important de cunoscut este că decizia autorităţii tutelare poate fi atacată în instanţa de judecată în cazul cănd una dintre părţi nu este mulţumită de prevederile acestea. Pentru a merge în instanţa de judecată sunt două modalităţi: 1. fie angajezi prin contract un avocat ce presetează servicii juridice calificate care să vă apere interesele legale; 2. fie beneficiezi de un avocat ce acordă servicii juridice calificate garantat de stat (plătit de stat), adică asistenţă juridică calificată garantată de stat Pentru a beneficia de asistenţă juridică calificată garantată de stat în conformitate cu prevederile Legii Nr. 198 din 26-07-2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, este nevoie ca beneficiarul să depună o cerere către oficiul teritorial, privind acordarea asistenţei juridice calificate, sub forma aprobată de CNAJGS, la care trebuie să fie anexate următoarele acte: • Declaraţia-tip cu privire la venituri; La calcularea venitului solicitantului de asistenţă juridică garantată de stat, se iau în considerare veniturile şi cîştigurile lunare medii a membrilor majori a familiei din 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea, confirmate prin certificate cu privire la veniturile lunare. În cazul cînd beneficiarul nu are venituri, atunci acesta prezintă un certificat ce confirmă acest fapt. Metodologia de calcul al venitului şi nivelul venitului care permite acordarea asistenţei juridice calificate, precum şi forma declaraţiei cu privire la venit, este aprobată de Guvern. • Copia buletinului de identitate; • Certificatul privind componenţa familiei; Decizia privind acordarea asistenţei juridice calificate se adoptă de către coordonatorul oficiului teritorial şi se comunică solicitantului în decursul a 3 zile lucrătoare. Decizia privind acordarea asistenţei juridice calificate va conţine: a) data şi locul emiterii; b) numele şi prenumele persoanei care a emis-o; c) denumirea organului emitent; d) numele şi prenumele solicitantului; e) forma asistenţei juridice solicitate; f) temeiurile de acordare sau refuzul de a acorda asistenţă juridică calificată; g) numele, prenumele, coordonatele avocatului desemnat să acorde asistenţă juridică calificată; h) modul şi termenul de contestare a deciziei; i) altă informaţie relevantă. Dacă aveţi nevoie de ajutor la depunerea cererii în vederea acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat mă puteţi contacta: tel:068684991 sau iuliancrismaru@gmail.com