Divortul

Vreau sa divortez de sotul aflat in detentie

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-03-05
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Zugravu Maria

Data: 2020-03-06

Buna ziua,conform Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organull stare civilă (1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soţii participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă. (2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ: c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani. Daca se refuză, atunci prin instanța de judecată.Succes!!!

Baciu Nadejda

Data: 2020-03-17

Conform Codului Familiei, în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească. Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile