Divorța copii

Fosta soție numi da voie sa vad copii Mo data afară din casă care am făcut eu reparatii..totodata cere alimentarea pu copii..și numi da lucrurile mele ce sa fac?

  • Nume: Ciutac Mihai
  • Data: 2020-03-06
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Șchiopu Veronica

Data: 2020-03-06

bună seara d-ule Ciutac Mihai, ”La o ceartă sau la nervi din fierbințeală iai divorțul, dar cu timpul lucrurile se pot schimba și poți regreta. În toate familiile sunt certuri și divorțuri neoficiale care se soldează cu împăcări tot neoficiale. încercați să vă împăcați cu soșia și să rezolvați conflictul pe cale amiabilă, în caz contrar va trebui să depuneți o cerere de chemere în judecată pentru desfacerea căsătorieiși stabilirea domiciliului copilului. Domiciliul copilului se stabilește de către instanța de judecată. Dacă părinții au ajuns la un numitor comun, atunci instanța doar constată acest fapt. După 16 ani persoana este în drept singură să-și stabilească domiciliul și cu cine dintre părinți dorește să locuiască. La determinarea domiciliului copilului minor instanța judecătorească va cere avizul autorității tutelare. La încredințarea minorului, instanța de judecată are în vedere o serie de factori, și criterii de evaluare: posibilităţile materiale ale părinţilor, starea de sănătate a părinţilor, starea de sănătate a minorului, posibilităţile de dezvoltare psihică, fizică şi morală pe care minorul le poate găsi la unul dintre părinţi, vârsta copilului, comportarea părinţilor faţă de minor, sexul minorului, posibilităţile concrete ale părinţilor de a se ocupa de minor etc. Pe lângă aspectele relatate mai sus, precum şi cele de natură materială, ce vizează condiţiile de trai şi veniturile oferite de părinţi pentru creşterea copilului, vor avea greutate importantă, din punct de vedere decizional şi circumstanţele legate de compatibilitatea emoţională dintre părinţi şi copil, aptitudinile parentale dezvoltate de-a lungul timpului. ”