Divort

Sotia vrea sa divorteze,avem doi copii minori de 4 respectiv 2....ce sanse sunt ca copii sa ramina cu tata?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-02-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2021-02-05

În procesul de desfacere a căsătoriți din care s-au născut copiii minori, instanța trebuie să stabilească cui îi vor fi încredințați copii după divorţ. Această precizare se face în hotărârea de divorț, chiar dacă soţii nu au solicitat acestea în cererea de chemare în judecată. Cererile de desfacere a căsătoriei din care s-au născut copii minori se examinează cu participarea autorităţii tutelare, care prezintă un aviz cu privire la determinarea domiciliului copilui cu unul din părinţi. La determinarea domiciliului copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, instanța de judecată va asculta obligatoriu şi opinia acestuia. Respectiv, copilul va fi întrebat cu cine din părinţi doreşte să locuiască după divorț. Hotărârea instanței de judecată cu privire la determinarea domiciliului copilului poate fi modificată, la cererea oricăruia dintre părinți. Cererea cu privire la schimbarea domiciliului copilului poate fi depusă şi în cazul când părintele căruia i-a fost încredințat copilul nu își onorează corespunzător obligațiile. La determinarea domiciliului copilului instanța va ține cont de egalitatea în drepturi şi obligații a ambilor părinți, precum şi de interesul suprem al copilului. Codul familiei menționează că la soluționarea cauzelor cu privire la determinarea domiciliului copilului instanţa va ţine cont de: • interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vârsta de 10 ani); • atașamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi şi faţă de fraţi şi surori; • vârsta copilului; • calitățile morale ale părinţilor; • relațiile existente între fiecare părinte şi copil; • posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (condiţiile locative, existenţa unui venit stabil, îndeletnicirile şi regimul de lucru etc.).