Divort

Buna ziua, aflindu-ma in strainatate, cum pot depune o cerere de divort? Avem un copil minor comun

  • Nume: Revenco Veronica
  • Data: 2021-01-12
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Cojocari Cristina

Data: 2021-01-12

Buna ziua. Da puteți depune o cerere de la distanță prin intermediul unui avocat fara a fi prezentă la ședințele de judecată.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-01-17

În confomritate cu prevederile Art.33 alin. (2) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul familiei, căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi. În confomritate cu prevederile Art.36 alin. (1) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul familiei, în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copilului minor comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Potrivit Art. 3 lit a) din Legea Nr. 761 din 27-12-2001 cu privire la serviciul diplomatic, serviciile diplomatice ale RM, pe lîngă alte atribuţii stabilite de legislaţie, are ca atribuţie protejarea drepturilor şi intereselor Republicii Moldova, ale cetăţenilor acesteia şi ale persoanelor juridice din Republica Moldova potrivit practicii internaţionale şi în limitele admise de normele şi principiile dreptului internaţional Astfel, în momentul în care un cetăţean a Republicii Moldova se află peste hotarele acestea, unica instituţie cu atribuţii de protejare a drepturilor şi intereselor acestuia este serviciul diplomatic al RM. În conformitate cu prevederiel Art. 4 alin (2) din Legea Nr. 761 din 27-12-2001 cu privire la serviciul diplomatic, instituţiile serviciului diplomatic exercită funcţiile consulare stipulate în Statutul consular, aprobat de Guvern. În conformitate cu prevederile p. 2, 4 a Hotărîrii Guvernului Nr. 368 din 28-03-2002 cu privire la aprobarea Statutului Consular, Oficiul Consular al Republicii Moldova este reprezentanţa Republicii Moldova, care exercită funcţii consulare în numele statului în cadrul circumscripţiei consulare respective pe teritoriul statului de reşedinţă. Potrivit p. 55 din Hotărîrii Guvernului Nr. 368 din 28-03-2002 cu privire la aprobarea Statutului Consular, la cererea persoanelor fizice, avînd cetăţenia Republicii Moldova, precum şi a persoanelor ei juridice, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova îndeplinesc acte notariale. În acest caz, deoarece d-voastră vă aflaţi peste hotare, acest lucru poate avea loc doar dacă: 1. Ambii soţi se pot deplasa concomitent la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al RM în ţara respectivă, şi solicită desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune. 2. În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la Misiunea diplomatică sau Oficiul Consulat al RM în ţara respectivă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie. În confomritate cu prevederile Art.37 alin. (1) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul familiei, dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească. În acest caz, deoarece d-voastră vă aflaţi peste hotare lucrurile se comlică şi acest lucru poate avea loc doar dacă: 1. Depuneţi o cerere în instanţă din RM în acest sens semnată electronic în conformitate cu prevederile legale, doar că va trebui să vă prezentaţi de fiecare dată în ziua procesului de judecată; 2. Să angajaţi un avocat ce vă va reprezenta în baza de procură care se va ocupa de obținerea unei hotărâri judecătorești, înregistrarea acesteia şi indeplinirea formalitaților corespunzătoare pentru a obține certificatul de divorț, doar că aici este necesar să vă determinaţi cu avocatul pe care îl doriţi, să luaţi legătura cu el şi să perfectaţi pe acesta procura în acest sens prin intermediul Misiunii Diplomatice sau Oficiului Consular al RM în ţara respectivă În caz că apar neclarităţi ne puteţi contacta.