Divorț

Buna, spuneți actele pentru divorț se depun după viza de reședință?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-12-01
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-12-02

Acţiunea de desfacere a căsătoriei poate fi intentată doar în raza teritorială unde își are domiciliul unul dintre soți, atât pe cale judecătorească cât și la organul de stare civilă.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-12-02

În conformitate cu prevederile Art.35 din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul familiei (CF al RM) şi Legea Nr. 246 din 15-11-2018 privind procedura notarială: I. Căsătoria se desface de către organul de stare civilă, dacă au loc prevederile: 1. Art. 36 alin. (1) CF al RM, în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soţii participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă. 2. Art. 36 alin (2) CF al RM, la cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ: a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare; b) a fost declarat dispărut; c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani. II. Căsătoria de desface pe pe cale judecătorească, dacă au loc prevederile: 1. Art. 36 alin. (4) CF al RM, în cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi. 2. Art. 36 alin. (5) CF a RM, dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţ. III. Căsătoria de desface pe notarială, dacă au loc prevederile: 1. Art. 41 din Legea Nr. 246 care prevede că cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la oricare notar în baza acordului soţilor și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți dacă anterior notarului i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi de examinare a cererii în absenţa sa; Acum este necesar de determinat care este modalitatea de desfacere a căsătoriei care este cea mai acceptabilă de către părţi şi care întruneşte tote condiţiile necesare pentru perfectarea acestea: A. Dacă se merge pa cale a I, atunci în conformitate cu prevederile Art. 42 alin. (1) din Legea Nr. 100 din 26- 04-2001 privind actele de stare civilă, locul înregistrării divorţului, înregistrarea divorţului are loc la organul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi ori la organul stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria. B. Dacă se merge pe calea II, atunci în conformitate cu prevederile Art. 42 alin. (2) din Legea Nr. 100 din 26- 04-2001privind actele de stare civilă, înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei are loc la organul stare civilă din raza teritorială a instanţei judecătoreşti respective, atît la cererea foştilor soţi, a unuia dintre ei, cît şi în lipsa acestei cereri. În conformitate cu prevederile Art.39 din Cod Nr. 225 din 30-05-2003Cod de Procedură civilă a Republicii Moldova, instanţa competentă de a a se pronunţa asupra cererii de divorţ este: 1. judecătoria în a cărei circumscripţie se află ultimul domiciliu comun al soţilor dacă, la data introducerii cererii, cel puţin unul dintre soţi îşi are domiciliul în raza acestei instanţe; 2. dacă soţii nu au avut un domiciliu comun, sau dacă nici unul dintre ei nu mai locuieşte în circumscripţia judecătorei de la ultimul domiciliu comun, competenţa teritorială revine judecătoriei de la domiciliul soţului pârât; 3. când pârâtul nu are domiciliul în ţară, cererea va fi introdusă la instanţa de la domiciliul reclalamntului. C. Dacă se merge pe calea II, atunci cererea de desfacere a căsătoriei poate fi depusă la oricare notar din RM.