Divorț

Acum 6 luni am divorțat si am 2 copii din prima căsnicie eu pot sa le fac pașapoartele biometrice sai iău cu mine peste hotare copii sunt minori .

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-09-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-09-04

Documentele necesare pentru obţinerea paşaportului pentru copil Pentru cetăţenii mai mici de 18 ani sunt necesare următoarele documente: Declaraţia unuia din reprezentanţii legali ai minorului – părinţii sau tutorii (curatorii); Buletinul de identitate însoţit de un document al reprezentantului legal; Buletinul de identitate al minorului care a împlinit vârsta de 16 ani; Adeverinţa de naştere a copilului (actele de stare civilă ale slicitanţilor, eliberate de autorităţile altei ţări după 17 august 2001, trebuiesc incluse în registrele de stare civilă din Republica Moldova); Consimţământul unuia sau ambilor părinţi, titulari sau curatori (după caz), legalizat de un notar pentru eliberarea paşaportului pe numele minorului; Certificatul medical pentru grupa de sânge; Certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor (după caz); Decizia organelor administraţiei publice locale privind stabilirea tutelei (după caz). În cazul divorţării părinţilor, este prezentată decizia instanţei judecătoreşti în acest sens. Conform legii (al. 2, art. 1, Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova ) : Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali (părinţii) sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Doar în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Succese!