Divorț

Vreau sa depun actele pentru divorț. va rog sa-mi spuneti ce e necesar. avem impreuna un copil minor. pensie alimentara nu vreau. va rog sa-mi spuneti cam cit ma poate costa aproximativ .

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-02-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-02-17

Buna ziua, art.36 din Codul Familiei al RM, spune: (1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă. (4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească. (5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească. Dacă dvs de comun acord cu soțul vă adresați la organul de stare civilă este necesar să depuneți declaraţia comună privind divorţul. În declarația respectivă va fi nevoie de introdus următoarele informații a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul fiecăruia dintre soţi; b) numele de familie de până la căsătorie al fiecăruia dintre soţi; c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea căsătoriei - pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la încheierea acestei căsătorii; d) datele privind căsătoria, (se iau din actul de căsătorie), respectiv se prezintă copia actului de căsătorie; e) datele de identificare a fiecăruia conform buletinelor de identitate și atașați și copiile buletinelor. În ceea ce privește cheltuielile de divorț nu vă putem da o cifră exactă.