Divorț

Ma săturat să fiu si femeia bărbat in casă... vreu sa stau singură oricum lucrez la 2 lucruri , el ma înșeală mereu eu tac ... gata vreu razvod. Avem copil mic sa duce la grădiniță..

  • Nume: Lolita bujor
  • Data: 2019-09-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

HARTI Olesea

Data: 2019-09-23

Bine ați venit pe Parajurist.md. Din păcate întrebarea Dvstra nu este clară. Daca intentionați să divorțați și soțul nu este de acord cu desfacerea căsătoriei, atunci celălalt soț(adică Dvstră) poate adresa instanței de judecată o cerere privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului minor cu dvs și încasarea pensiei de întreținere. Cererea poate fi depusă la instanța de judecată din raza domiciliului dvs sau la instanța de judecată din raza domiciliului tatălui copilului, depinde unde vă este dvs mai comod. Cererea o depuneți în două exemplare, unul fiind pentru instanța de judecată, iar cel de al doilea se expediază pârâtului (tatălui copilului). La cererea de chemare în judecată atașați următoarele: - copia buletinului de identitate al dvs.; - copia buletinului al pârâtului, dacă dispuneți; - copia certificatului de naștere al copilului/copiilor; - certificatul de căsătorie în original. Toate aceste acte se depun în 2 copii, una pentru instanța de judecată și una pentru pârât. Dacă deja sunteti divorțata iar soțul nu va permite să vă vedeți copii, atunci puteți solicita stabilirea unui grafic de intrevedere cu copiii, intocmit de autoritatea tutelară teritorială (direcșia asistență socială din raion). Conform al. 1-2, art. 64, Codul Familiei: Articolul 64. Exercitarea drepturilor părinteşti în cazul cînd părinţii locuiesc separat (1) Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. (2) Părinţii au dreptul să încheie un acrod privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară teritorială, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului. Dacă nu am înțeles corect întrebarea Dvstră vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii. sau să ne contactați telefonic.