Divort

Vrem sa divorțam, care e cea mai simpla procedura?

  • Nume: Nadejda
  • Data: 2019-06-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-06-25

Bună ziua. Sunt mai multe cai de desfacere a casatoriei, cum ar fi : desfacerea casatoriei la OSC sau prin instanta de judecata. Din data de 1 martie 2019 a aparut posibilitatea de desfacere a casatoriei la notar. Cererea de desfacere a căsătoriei se va întocmi în scris, conform modelului aprobat de Ministerul Justiţiei. În cerere, soţii pot opta pentru soluţionarea concomitentă pe cale amiabilă a modului de participare la educaţia copiilor, stabilirea locului de trai al acestora, plata pensiei de întreţinere sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei. În acest scop, soții vor declara notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se autentifică acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi cu privire la locul de trai al acestora după desfacerea căstoriei. La cererea de desfacere a căsătoriei se vor anexa copiile legalizate ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți și copiile actelor de identitate ale soților. La depunerea cererii, soţii vor prezenta notarului certificatul de căsătorie în original şi o copie legalizată a acestuia. Originalul certificatului de căsătorie va rămâne la notar. La momentul înregistrării cererii, notarul va acorda soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Acest termen poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maxim 30 de zile. La expirarea acestui termen, notarul va emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor, în care consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere, stabilirea locului de trai al minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune. Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în 5 exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).