Copil

Am divortat dupa Multi Ani de zile, tatal copilului nu se mai intereseaza de el din ziua in ne-am despartit. Anul trecut (2019)am trecut in familia de domnisoara si am trecut si baiatul in familia mea. Acum, vreau sa ma recasatoresc cu alt barba din Romania si cum trebuie sa procedam impreuna cu baiatul. AM nevoie de Un sfat. Vrea s-al infieze si s-al ia in familia lui. Merci mult.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-03-24
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Zugravu Maria

Data: 2020-03-25

Adopţia copilului de către celălalt soţ este permisă numai în cazul în care, la data depunerii cererii de adopţie, durata căsătoriei soţilor este de cel puţin un an. Înfierea se face doar în cazul cînd nu are tată sau tatăl este decăzut din drepturi părintești. Conform art. 393,legea Nr. 99 din 28-05-2010 privind regimul juridic al adopţiei -Adopţia copilului de către celălalt soţ pentru cazul d-stră se face conform procedurii de adopţie internaţională. Copiii domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi adoptaţi de adoptatori cu domiciliul în străinătate doar dacă, potrivit legislaţiei statelor în care urmează să plece, li se vor asigura garanţii şi norme juridice echivalente celor de care s-ar fi bucurat în cazul adopţiei naţionale. Adoptatorii pot depune cererea de adopţie internaţională prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor sau prin intermediul altor autorităţi/organizaţii cărora li s-au conferit atribuţii corespunzătoare ale autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga.Cererea de adopţie trebuie să conţină: a) numele, prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa de la domiciliu şi de la reşedinţă; b) motivele pentru care adoptatorul doreşte să adopte; La cererea de adopţie, adoptatorul anexează: a) copia de pe actul de identitate; b) copia de pe certificatul de naştere; c) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe certificatul de divorţ, dacă este divorţat; d) certificatul de la locul de muncă despre funcţia deţinută şi despre cuantumul salariului sau copia de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar, pentru ultimele 12 luni; e) copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra unui spaţiu locativ; f) cazierul judiciar; g) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în care se indică aptitudinea de a adopta din punct de vedere medical. Autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului care a primit cererea de adopţie poate solicita şi alte documente permise de lege, pentru a se constata că adoptatorul îndeplineşte garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare adopţiei.