Copii

Buna ziua .Sunt divorțată am 3 copii de 14 ,12,9 ani. Copii locuesc cu fostul sot. Eu îi vad foarte rar .la telefon nu ridica nimeni sau il închid de tot fostul sot îmi spune ca ei nu vreau sa vorbeasca cu mine .

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-02-14
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2021-02-15

Buna ziua. În conformitate cu prevederile Art.52 alin.(1) din COD Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, copilul are dreptul să comunice cu ambii părinţi, cu buneii, fraţii, surorile şi cu celelalte rude, iar desfacerea căsătoriei părinţilor, nulitatea ei sau traiul separat al acestora nu afectează drepturile copilului. În cazul cînd părinţii au domiciliul separat, copilul are dreptul să comunice cu fiecare dintre ei. Totodată în conformitate cu prevederile Art.64 alin.(1) şi (2) din COD Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. Părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară teritorială, care stabilește un program de întrevederi, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului. Potrivit prevederile Art.64 alin.(2) cu indicele 1 din COD Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, la stabilirea programului de întrevederi se ține cont de atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, de vârsta copilului și frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare de către acesta, de calitățile morale ale părinților, de relațiile dintre copil și fiecare părinte, de proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat de copil, astfel încât drepturile părintești să fie exercitate într-un mod echitabil. Aici apar deja mai multe întrebări: de ce fostul soț încalcă graficul deja existent, dacă acest grafic este? Ce modificări doreşte aceasta să facă în graficul existent? Sunt oare acestea în folosul sau în detrimentul copilului?. Răspunsul la aceste întrebări le puteţi afla doar după ce o să vă prezentaţi în faţa autorităţii tutelare, iar aici se porneşte de la premiza că ambii părinţi sunt egali în drepturi şi autoritatea tutelară trebuie să asculte solicitările părţilor şi în final să ia o decizie: fie menţine graficul deja existent sau în baza solicitărilor venite de la părinţi şi în interesul copilului aprobă un grafic nou. Important de cunoscut este că decizia autorităţii tutelare poate fi atacată în instanţa de judecată în cazul cănd una dintre părţi nu este mulţumită de prevederile acestea.Succes.