cine achita contorul de apa si care model

Am o incapere cu destinatie comerciala in bloc locativ . la moment nu activeaza , dar si cind activa consumul era de 1 m3 de apa pentru doua luni, Acum i a trecut termenul metrologic, si nu a trecut controlul , deoarece sa defectat. Am depus cerere la Apa canal ca sa schimbam contorul. Ei ne au prescris sa cumparam contor cu citirea datelor la distanta si este foarte scump. E obligatoriu sa ni se impuna asa contor , si daca incaperea se afla in bloc locativ si achitam toate serv comunale ca per fizic ?

  • Имя: Marta Anatolie
  • Дата: 2018-10-08
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CECHINĂ Ruslan

Дата: 2018-10-09

Buna ziua, Conform art. 26 al Legii nr. 303 din 13.12.2013 ,,Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,, Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor de branşament se efectuează: a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate; b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, c) la alţi consumatori – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului. Tipul concret de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu indicarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice prevăzute în contractul încheiat între consumator şi operator.