Ce presupune reprezentarea?

Ce presupune reprezentarea contractului?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-03-29
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-07-03

Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, încheie acte juridice cu terţii în numele şi în contul unei alte persoane, numită reprezentat, avînd drept con¬secinţă producerea directă în persoana reprezentatului a efectului actelor juridice. Persoanele fizice recurg frecvent la reprezentare, încheind diferite contracte, permiţînd altor persoane să încaseze salariul, onorariul, să primească sau să transmită diferite documente sau bunuri materiale. Atunci cînd se menţionează că reprezentantul operează în numele reprezentatului, înseamnă că primul acţionează numai fizic, însă exprimă voinţa celui de-al doilea şi îl angajează într-un raport juridic fără ca acesta să fie prezent. Altfel spus, repre¬zentantul este şi rămîne purtătorul de nume şi de voinţă proprie, însă, prin cumul, devine şi purtătorul de nume şi de voinţă al altei persoane şi numai voinţa acesteia din urmă o exteriorizează la încheierea contractului. Codul civil defineşte, la art. 252, procura ca înscris întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi prin care se deleagă dreptul de a încheia acte juridice în numele şi pe contul primului.