Au deptul executorii judecatoresti sa ia indemnizatia copiilor nou nascuti?

Am datorie la banca (credit) neachitat. Acum am copil nou nascut executorul mi-a pus sechestru pe indemnizatia copilului. Si nu pot folosi banii copilului.

  • Nume: Ina
  • Data: 2018-07-13
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-07-16

Buna ziua. Conform Codului de executare Nr. 443 din 24.12.2004 Art. 110 Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului: a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente; b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure; c) pensiile de întreţinere; d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani; e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces; f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare; g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu; h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl; i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii; j) compensaţiile nominative. Asa dar conform p. (d) executorul nu are dreptul sa supuna sechestrului indemnizatia... Pe acțiunile executorului puteți depune o plângere la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, dvs având sarcina de a proba ilegalitățile comise de acesta dacă considerați că ați fost lezat în drepturi.