Arvona/ avans

Daca se intoarce arvona/ avansul (nu stiu cum e corect) care a fost dat la o agentie imobiliara cu semnarea contractului intre ei si client, pe motiv ca persoana care cauta apartament in chirie refuza sa beneficieze de serviciul agentiei, dar a dat banii (arvona sau avans pentru chiria apartamentului, nu pentru serviciile agebtiei)??? Asta a fost nici o saptamana in urma... in contractul semnat, nimic nu este stipulat... Multumesc

  • Имя: Cumanova Vasilisa
  • Дата: 2018-10-08
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

BEȚIȘOR Lucia

Дата: 2018-10-13

Dacă pentru neexecutarea contractului este responsabil prestatorul de servicii, el este obligat să plătească consumatorului mărimea dublă a arvunei. Dragi consumatori, fiți atenți cînd semnați contractele de prestări servicii, în special la compartimentul ce vizează plățile, căci conform art 971 al Codului Civil al Republicii Moldova - plata pentru servicii se efectuează după prestarea serviciilor si conform art 631,632,633 Codul Civil Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. (2) Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris. Articolul 632. Includerea arvunei în contul prestaţiei Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie. Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei (1) Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părţi. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei. (2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea contractului este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel.