Ajutor social

Buna ziua sunt esita la pensie. Am crescut 5 copii am o pensiu de 850 lei. 2 copii sunt inregistrati in casa nu locuesc cu mine sunt plecati peste hotare. Mii tare greu sunt si gura am scris scrisoare la Chisinau o venit raspuns dar de la raion miau zis ca nu pot sa primesc de ce? Ce trebuie sa fac? Ajutatima va rog...

  • Имя: Tamara
  • Дата: 2019-05-21
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

MOCANU Eugenia

Дата: 2019-05-31

Buna ziua, conform Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social, art.5 (1) pot primi ajutor social familiile defavorizate în cazul în care toți membrii adulţi ai acesteia se încadrează in cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) au atins vârsta necesară de pensionare în conformitate cu legislaţia în vigoare; (3) La determinarea dreptului de ajutor social se exclud membrii familiilor care: a) nu locuiesc la adresa la care își au domiciliul, fapt confirmat prin ancheta socială; Solicitantul trebuie să depună cererea cu actele confirmative necesare la asistentul social din localitate. Adică, împreună cu cererea, documentele obligatorii sunt certificatul privind componența familiei și actele de identitate ale tuturor membrilor familiei indicați în certificatul respectiv. Asistentul social procesează datele și le transmite direcției asistență socială și protecție a familiei, care va lua decizia de acordare sau de neacordare a ajutorului social, în conformitate cu legislația în vigoare. Solicitantul va primi decizia de acordare sau de neacordare (cu indicarea temeiului) la fel prin intermediul asistentului social din localitate.