развод с обоюдным согласием

добрый день. возмодно ли развестись через загс, без суда, имея на руках нотариально заверенное согласие мужа,проживающего в рф, сдеталями, что место жительства и отвественность за ребенка он согласен что буду принимать я без его дальнейшего согласия?

  • Имя: Ольга
  • Дата: 2020-05-20
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

Macari Tamara

Дата: 2020-05-22

Buna Olga. Codul Familiei prevede că în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ. Respectiv trebuie să vă adresați la Oficiul de Stare civilă pentru a desface căsătoria. Супруги, которые не имеют детей, имеет право подать в ЗАГС заявление о расторжении брака. Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление, то его, нотариально удостоверенное или приравненное к нему, от его имени может подать второй из супругов. Срок рассмотрения такого заявления - 1 месяц