Cum pot sa supralegalizez citeva documente?

Ce reprezintă procedura de supralegalizare a documentelor de stare civilă?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2018-04-21
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

MOCANU Eugenia

Дата: 2018-04-23

Prin procedura de supralegalizare se intelege verificarea corespunderii documentelor cu cerintele legislatiei in vigoare a unui stat concret, aceasta presupunand, de regula, in stabilirea si confirmarea veridicitatii semnaturii unei persoane oficiale abilitate pentru eliberarea documentelor respective, precum si a sigiliului organului dat aplicat pe astfel de documente, cu scopul de a le folosi pe teritoriul unui alt stat (modelele sigiliilor, persoanele responsabile sunt aprobate/stabilite prin deciziile organelor imputernicite cu functiile respective).