RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

LAPTEDULCE Alina

Data: 2018-03-29

• membrii familiei, cetățeni ai RM, care nu domiciliază pe teritoriul acesteia; • execută o pedeapsă privativă de libertate; • satisfac serviciul militar în termen; • se află la întreţinerea statului.