Vreau sa perfectez niste acte de stare civila

Ce acte de stare civilă se înregistrează la organele de stare civilă?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2018-04-21
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

MOCANU Eugenia

Дата: 2018-04-23

Organele de stare civila asigura: inregistrarea actelor de stare civila (nastere, casatorie, desfacere a casatoriei, schimbarea numelui si /sau prenumelui, deces); inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila; reconstituirea, inregistrarea tardiva, precum si transcrierea actelor de stare civila; modificarea, rectificarea, completarea, anularea actelor de stare civila sau a mentiunilor inscrise pe acestea; evidenta formularelor si eliberarea certificatelor de stare civila; eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civila; organizarea si pastrarea fondului de arhiva propriu; controlul activitatii ce tine de inregistrarea actelor de stare civila, desfasurate de persoanele abilitate din cadrul primariilor oraselor, comunelor, satelor din raza lor teritoriala, generalizarea rezultatelor controalelor si acordarea ajutorului metodic; solutionarea altor probleme ce tin de competenta lor.