Voi fi recunoscător, dacă mă veți ajuta cum să procedez

Tudor, proprietarul unui apartament din mun. Chişinău, încheie contract de chirie pe termen de doi ani cu Gheorghe. După un an de zile de la încheierea contractului de chirie, Tudor vinde apartamentul lui Ion. Acesta din urmă îşi înregistrează dreptul de proprietate şi îi cere lui Gheorghe eliberarea apartamentului, fiindcă este proprietar. Gheorghe se opune, invocând contractul de chirie, termenul căruia nu a expirat. Ion susţine că el nu este parte la acest contract şi prin urmare nu are nici o obligaţie

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2020-09-21
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2020-09-22

Buna ziua. Dispozitiile legale aplicabile prevăd explicit faptul că închirierea înceteaza în caz de înstrăinare dacă s-a prevăzut expres în contract acest lucru și numai cu respectarea unui termen de doua ori mai mare decât cel care s-ar fi aplicat notificarii denunțării contractului. Daca acest drept nu s-a prevazut în contract, locațiunea nu va înceta ci, cumparatorul, noul locator, va fi obligat să respecte contractul de închiriere pe care l-ai încheiat cu vânzatorul (vechiul locator), însa numai în anumite condiții: 1. a) în cazul imobilelor înscrise în Registrul Bunurilor Imobile, dacă locațiunea a fost notată la direcția de administrare fiscală în circumscripția căreuia se află imboilul. 2. b) în cazul imobilelor neînscrise, dacă data certa a locatiunii este anterioara datei certe a înstrainării; Dacă locatarul nu a îndeplinit condițiile de opozabilitate prevăzute mai sus, dreptul său izvorât din contractul de închiriere încheiat cu vanzatorul nu va mai fi opozabil dobânditorului și prin urmare, v-a putea fi evacuat (asta în cazul în care locatarul nu se va înțelege cu noul proprietar și nu vei dori să părăsești apartamentul).