Viza de resedinta

Buna ziua,v-as fi foarte recunoscatoare daca m-ati clarifica un pic in situatia urmatoare: cum putem sa ne schimbam viza de resedinta in MD,la moment fiind peste hotare?!Este vreo modalitate online sau poate prin procura?!va multumesc anticipat!!!

  • Имя: Oxana
  • Дата: 2020-05-21
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

Macari Tamara

Дата: 2020-05-22

Buna ziua. Comanda online a adeverinţei privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau lipsa acesteia se efectuează în baza cererii. Adeverinţa se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică. Eliberarea adeverinţei se efectuează personal solicitantului, care face obiectul interpelării, la prezentarea actului de identitate valabil. De acest serviciu pot beneficia persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară, temporară sau de azil politic). Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie: date personale (IDNP, Nume, Prenume). Serviciul este disponibil şi prin telefon, la numărul unic al Call centrul-ui (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale), 14-909. Declaraţia de primire în spaţiu se depune în scris personal sau prin reprezentant în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, sau se autentifică de persoanele care desfăşoară activitate notarială. Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ este unul dintre următoarele: - actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare (contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal etc.) şi înregistrat la organul cadastral. În cazul în care proprietarul imobilului, din anumite circumstanţe, nu poate prezenta documentul respectiv, este în drept să prezinte -- extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de organul cadastral, care este valabil pe un termen de 2 luni de la data eliberării; - bonul de repartiţie a locuinţei; bonul de repartiţie a spaţiului locativ în cămin; - contractul de locaţiune sau sublocaţiune; decizia autorităţilor administraţiei publice locale (preturii, primăriei) cu privire la modificarea contractului de închiriere a încăperii de locuit ca urmare a faptului că în calitate de chiriaş este declarată o altă persoană; - hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă despre recunoaşterea dreptului persoanei la spaţiul locativ în imobilul respectiv; - extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă existenţa spaţiului locativ şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti; demersul administraţiei instituţiei de ocrotire şi de protecţie socială, instituţiei medico-sanitare specializate, şcolii-internat, orfelinatului, casei de copii de tip familial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament şi a altor instituţii specializate ce dispun de spaţii locative.