Vinzarea unui produs cu complectatia incompleta

In cazul in care procuram un produs de la un comerciant si produsul dat nu este in complectatie integrala. In momentul achizitionarii, vanzatorul mi-a spus ca produsul care lipseste in complectatie niciodata nu a fost inclus in cutia produsului. In urma acestei situatii, am fost dus in eroare si vanzatorul a cerut sa achit pentru acest produs care ar trebui sa fie in complectatia cutiei. Conform informatiei producatorului plasata pe cutia produsului, este indicat complectatia integrala a produsului.Cum sa procedez?

  • Nume: Alexandru
  • Data: 2018-08-12
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2018-08-14

condițiile care consumatorul poate cere întoarcerea produselor corespunzătoare? dacă se va adresa în cel mult 14 zile din ziua cumpărării, dovadă fiind bonul de casă (este necesară prezentarea nemijlocită a cumpărătorului), pentru a reuşi preschimbarea produsului sau solicitarea banilor dacă va prezenta produsul în stare nouă, ceea ce presupune ca acesta: - să nu fie purtat - să nu conţină defecte şi lovituri mecanice - să fie etichetat - starea produsului să-i permită vânzătorului o nouă comercializare dacă va prezenta bonul de casă în mod obligatoriu. Nu se acceptă chitanţe, cutii sau taloane de garanţie dacă va informa vânzătorul formal despre motivul pentru care nu îi convine produsul. De exemplu, nu îi convine după culoare, formă, dimensiuni, model etc. Dar sunt si o lista care careva bunuri nu se întorc inapoi http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=294402, Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 08.12.2003

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2018-08-15

Buna ziua În ce condiţii consumatorul poate cere întoarcerea produselor necorespunzătoare? Produsul are un defect sau mai multe, care: -a apărut în perioada de folosire sau de exploatare -nu a apărut din vina consumatorului -este de la producere -nu a fost cunoscut de consumator la momentul cumpărării Produsul este în termen de garanţie sau valabilitate Consumatorul prezintă bonul de casă Consumatorul prezintă alte document ce pot dovedi faptul cumpărării produsului sau legătura cu agentul economic. De exemplu: bon fiscal, chitanţă, tichet, bilet, cutia de ambalare, factură fiscală, recipisă, bon de plată, orice alt document ce dovedeşte legătura între consumator şi produsul defectat al agentului economic. Sunați la protectia consumatorului pentru a soluționa cazul dvs mai jos va scriu adresa Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței MD-2012 mun. Chişinău, sectorul Centru str.Vasile Alecsandri,78 etajul 1,5 e-mail: consumator@apc.gov.md Cancelaria şi Anticamera Agenţiei etajul 5, biroul 518 tel: +373 22 501 980 fax: +373 22 501 981 e-mail: info@apc.gov.md