Vinzarea imobilului

Buna ziua, Va rugam sa ne ajutati cu un sfat in următoarea problema. Casa părintească a fost scoasă in vânzare, avem deja cumpărător, arvona a fost achitata. Cumpărătorul sa instalat in casa înainte de semnarea contractului de vinzare-cumpărare fără a achita plata finala, promițându-ne ca va fi achitata mai târziu. Cind sa ajuns la etapa de semnare și achitare clientul refuza sa o cumpere și cere arvona înapoi. Care este procedura legală și cum putem sa o rezolvam pașnic. Mulțumim frumos.

  • Nume: Elena
  • Data: 2020-12-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-12-07

Bună ziua, vedeți mai jos prevederile Codului Civil cu privire la arvună: Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. (2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute. Articolul 955. Includerea arvunei în contul prestaţiei Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie. Articolul 956. Reţinerea sau restituirea arvunei (1) Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părți după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă. Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părți dublul arvunei după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă. (2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea obligației garantate este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel. (3) Creditorul obligației garantate neexecutate poate opta pentru executare silită sau pentru rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului potrivit regulilor generale (4) Arvuna se restituie în cazul în care raportul contractual se stinge dintr-o cauză ce nu atrage răspunderea vreuneia dintre părți.