Trecerea imobilului dupa copii minori

Buna ziua.Spuneti va rog e posibil de trecut casa pe copii minori si daca da in cit timp .

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-04-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-04-05

Buna ziua. Potrivit art. 1198 alin.(1) din Codul civil, prin contract de donație, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar). Legea nu impune careva condiții speciale unei persoane pentru a putea primi o donație. În baza art. 28 alin. (1) din Codul civil, toate actele juridice pentru și în numele minorului până la împlinirea vârstei de 14 ani pot fi încheiate doar de părinte, adoptator sau tutore, în condițiile prevăzute de lege. În acest caz părți ale contractului de donație va fi donatorul și reprezentantul legal al minorului în calitate de donatar. În mod obligatoriu în contract se va indica că acesta încheie contractul pentru și în numele minorului. Participarea minorului în fața notarului nu este necesară, întrucât părintele, adoptatorul sau tutorele va semna în locul minorului. Poate semna contractul unul dintre părinți, indiferent dacă aceștia sunt căsătoriți sau divorțați. Mai mult ca atât, unul și același părinte poate semna atât ca donator cât și ca donatar acționând în numele minorului. În baza art. 27 alin. (1) din Codul civil, minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviințarea părintelui, adoptatorului sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu încuviințarea autorității tutelare. Astfel, la împlinirea vârstei de 14 ani minorul poate încheia contractul de donație personal, însă cu încuviințarea părintelui, adoptatorului sau a curatorului. În acest caz minorul se va prezenta în fața notarului, va fi indicat în calitate de donatar și va semna personal contractul de donație. Persona care va încuviința încheierea contractului va fi menționată în contract, în girul de autentificare și va semna contractul de donație.