Taxa de stat pentru persoana declarata disparuta.

Buna ziua, vreau sa depun cerere la judecată, pentru declararea persoanei disparute. A disparut deja 10 ani. Ma intereseaza : 1) Care este taxa de stat? 2) la Cererea pu judecata trebuie sa depun in calitate de cine(reclamat)? 3) Ce acte trebuie de anexat la cerere?

  • Имя: Natalia
  • Дата: 2020-10-13
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2020-10-14

În conformitate cu Art.279 Cod Nr.1107 din 06-06-2002 Codul Civil al Republicii Moldova (în continuare CC al RM) declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată se examinează în instanţa judecătorească în procedură specială. În conformitate cu Art.165 CC al RM, persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei. Dispariţia se declară de instanţa de judecată la cererea persoanei interesate. În cazul imposibilităţii de a se determina ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut, termenul pentru declararea dispariţiei fără veste va începe să curgă din prima zi a lunii următoare celei în care au fost primite ultimele informaţii despre dispărut, iar în cazul imposibilităţii de a determina această lună, de la întîi ianuarie al următorului an. În conformitate cu Art.168 CC al RM, persoana poate fi declarată decedată prin hotărîre a instanţei de judecată dacă timp de 3 ani la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni dacă a dispărut în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei a presupune că a decedat în urma unui anumit accident. Un militar sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare poate fi declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor militare. Ziua morţii persoanei declarate decedată se consideră ziua la care hotărîrea judecătorească privind declararea decesului ei a rămas definitivă. Dacă o persoană dispărută în împrejurări care prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui accident este declarată decedată, instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului ziua morţii ei prezumate. Declararea decesului produce aceleaşi efecte juridice ca şi decesul fizic constatat. În conformitate cu Art.297-298 Cod Nr.225 din 30-05-2003 Cod de Procedură Civilă al Republicii Moldova (în continuare CPC al RM), cererea privind declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată se depune la instanţa judecătorească de la ultimul domiciliu cunoscut al persoanei în privinţa căreia se solicită declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată. Cererea privind declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată depusă pînă la expirarea termenului stabilit de Codul civil se restituie petiţionarului fără examinare. În cerere se menţionează scopul solicitării declarării persoanei dispărută fără veste sau decedată, circumstanţele care ar dovedi absenţa ei sau care o ameninţau cu moartea, sau care dau temei de a prezuma că a decedat în urma unui anumit accident. Referitor la militari sau la alte persoane care au dispărut în acţiuni militare, în cerere se indică data încetării acestor acţiuni. În conformitate cu Art.299-300 CPC al RM, judecătorul în cadrul pregătirii cauzei spre judecare, stabileşte persoanele (rude, prieteni, foşti colaboratori), organele şi organizaţiile (organe de exploatare a locuinţelor, organe de poliţie, instituţii militare, primării etc.) care pot comunica informaţii despre cel dispărut fără veste, reclamîndu-le informaţii despre acesta. Judecătorul este în drept să dispună, printr-o încheiere, publicarea în ziarul local, din contul petiţionarului, a unei comunicări despre pornirea procesului. În ea se indică instanţa la care s-a depus cererea declarării persoanei dispărută fără veste sau decedată, numele, data şi locul de naştere, ultimul domiciliu şi loc de muncă al acesteia, numele sau denumirea petiţionarului, domiciliul ori sediul lui, solicitarea adresată persoanelor care deţin informaţii despre locul aflării celui dispărut de a le comunica instanţei. Judecătorul poate propune autorității tutelare de la locul de aflare a bunurilor persoanei dispărute să numească un administrator al bunurilor ei. Hotărîrea judecătorească de declarare a persoanei dispărută fără veste constituie temeiul transmiterii bunurilor ei (dacă acestea necesită o administrare permanentă) către o persoană cu care autoritatea tutelară încheie un contract de administrare fiduciară. Hotărîrea judecătorească prin care persoana este declarată decedată constituie temeiul înregistrării decesului la organul de stare civilă. Hotărîrea judecătorească emisă pe marginea cererii privind declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată poate fi atacată cu apel. Decizia instanței de apel nu se supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare. În conformitate cu Art.83-84 din CPC al RM taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanţa judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. Cererea vizînd cauzele cu procedură specială declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată se supune taxei de stat. În conformitate cu prevederile Art.3 lit.f) a Legii Nr. 1216 din 03-12-1992 taxei de stat, tarifele taxei de stat pentru cererile (plîngerile) privitor la cauzele cu procedură specială constituie 500%. Cotele procentuale fixe sînt calculate în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională este egală cu 20 de lei. Respectiv formula de calcul este următoarea: cota procentuală indicată în Legea cu privire la taxa de stat se înmulțește la unitatea convențională (20 lei) și se împarte la 100%, astfel taxa de stat pentru cererile (plîngerile) privitor la cauzele cu procedură specială constituie (500%*20 lei)/100%=100 lei.