Studiou de frumusețe

Bună ziua! Pentru a putea deschide legal un studiou de frumusețe (machiaj,micropigmnetare) ce cerințe trebuie să îndeplinească încăperea? Cu cine mă consult îmi recomandă să găsesc încăperea să aplic pentru SRL și apoi o să îmi spună dacă e potrivită încăperea sau nu, dar este lipsit de logică asta pentru că eu achit pentru 3-6 luni înainte și apoi pot afla că nu pot primi autorizația. Informația care o găsesc pe net nu este ceva oficial, doar păreri

  • Nume: Anonim
  • Data: 2022-09-27
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2022-10-02

Buna ziua. Gasiti o incapere care a fost sub salon si inchiriati, daca acestea desigur au activat legal.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2022-10-05

Dacă vă doriţi să deschideţi o afacere ar trebui să vă determinaţi la: 1. Forma de organizare a activităţii - de forma de organizare selectată depinde nomenclatorul de acte pe care trebuie să le acumulaţi pentru a putea activa în conformitate cu prevederile legale specifice fiecărei din forme; 2. Nomenclatorul serviciilor pe care doriţi să le prestaţi - de nomenclatorul de servicii pe care le doriţi a le presta depinde amenajarea spaţiilor în care vor avea loc activităţile. ALEGEREA FORMEI DE ORGANIZARE. Criteriul principal care stă la baza alegerii unei forme de organizare a activității, este reprezentat de existența calificării în domeniu. În cazul în care persoana în cauză deține calificarea necesară, aceasta va putea opta: 1. pentru o formă de organizare fară personalitate juridică Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 2. pentru o formă de organizare cu personalitate juridică, prevăzută de Legea Nr. 135 din 14-06-2007 privind societăţile cu răspundere limitată; În cazul în care potențialul antreprenor nu dispune de calificarea necesară, aceasta poate opta pentru înfințarea unei societăți comerciale, într-una din formele prevăzute de Legea Nr. 135 din 14-06-2007 privind societăţile cu răspundere limitată; În cazul în care există o înțelegere între mai multe persoane, se poate opta pentru înfințarea unei societăți cooperatiste în conformitate cu prevederile Legii Nr. 73 din 12-04-2001 privind cooperativele de întreprinzător NOMENCLATORUL SERVICIILOR PE CARE DORIŢI SĂ LE PRESTAŢI Aici este necesar strict de determinat serviciile pe care doriţi să le prestaţi, deoarece pentru prestarea serviciilor din domeniul frumuseţii sunt: 1. Condiţii de dotare generală de amenajare a spaţiilor; 2. Condiţii de dotare specifică pentru serviciile din cabinetele de piercing și tatuaj; Din păcate în RM, în comparaţie cu statele europene ,reglementarea acestui domeniu este destul de ambiguă, iar în momentul de față efectuarea supravegherii sanitare de stat a obiectivelor este dificilă și este efectuată în lipsa unui cadru normativ național care ar reglementa cerințele sanitaro-igienice, acestea fiind instituite în mod sporadic, prin intermediul unor acte cu obiect de reglementare generic. În temeiul art.6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, încă din 2020 a fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind efectuarea activităţilor de coafură, întreţinere şi înfrumuseţare corporală, proiect care nici până la ziua de astăzi nu a fost aprobat. Regulamentele respective sunt destinate persoanelor juridice și antreprenorilor individuali ale căror activități sunt legate de proiectarea, construcția și exploatarea unităților publice care oferă servicii de coafură și servicii cosmetice, precum și autorităților desemnate să efectueze supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat. Documentele au ca scop prevenirea apariţiei şi răspândirii bolilor infecţioase şi neinfecţioase printre clienţi şi personalul frizeriilor şi cabinetelor cosmetice. Acestea conțin cerințe privind amenajarea și utilarea încăperilor, pentru apeduct și canalizare, încălzire și ventilație, iluminatul natural și artificial, menţinerea încăperilor şi organizarea măsurilor profilactice şi de dezinfecţie, condițiile de muncă și igiena individuală a personalului, gestionarea deșeurilor, amplasarea obiectivelor etc. Totuşi dacă vă doriţi o activitate în acest domeniu, alegerea formei de organizare vă aparţine (dar ar fi bine să consultaţi un specialist în acest domeniu), iar în cea ce ţine de alegerea încăperii, condiţiile de dotare generale şi specifice a acestora, puteţi consulta proiectul Hotărârii de Guvern https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_708_0.pdf Dacă doriţi să acumulaţi informaţie generală despre acest domeniu puteţi consulta http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-06-23-21103477-0-ghid-deschidere-frizerie-salon-tatuaje.pdf . Este un ghid pentru România, bazat pe normele legale ale statului român, dar îl putţi adapta la legile RM în conformitate cu cele menţionate mai sus, în rest standardele de dotare a cabinetului sunt cam aceleiaşi.