Reziliere contract de vinzare cumparare

Poate fi reziliat contractul de vinzare cumparare a unui teren agricol de catre vinzator daca in contract a fost inclusa mentiunea fara drept de rascumparare?? Vinzatorul este dispus sa returneze banii . Este real rezilierea si in ce conditii??

  • Nume: Cioban Ion
  • Data: 2020-09-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-09-12

Buna ziua. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile constă în desfiinţarea cu efect retroactiv a unui contract sinalagmatic de executare imediată din cauza neexecutării imputabile de către una din părţi a obligaţiei sale şi anume: - fie pe cale judiciară, la cererea părţii care şi-a executat obligaţia (rezoluţiunea judiciara), - fie pe cale convenţională, când părţile stipulează de comun acord desfiinţarea contractului pentru neexecutarea (rezoluţiunea convenţionala). Totodată, art.733 Codul civil al RM stabileşte regula conform căreia contractul poate fi rezovit numai în temeiul prevăzut de lege sau prin acordul părţilor. Conform art. 734, alin.l Cod Civil părţile îşi pot rezerva în mod expres prin contract dreptul de rezoluţiune a contractului. Această posibilitate poate fi reziliată prin includerea în contract a clauzei de rezoluţiune. Conform art.734, alin.2 Codul Civil, acordul privind rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare a bunurilor imobile trebuie să fie încheiat în forma cerută pentru contract dacă din lege, contract sau uzanţe nu rezultă altfel, adică în formă autentică. La fel Codul civil art. art. 1136-1141 prevede posibilitatea rascumpararii bunului vindut. Dacă în contractul de vînzare-cumpărare vînzătorul şi-a rezervat dreptul de răscumpărare, aceasta se face prin declaraţia vînzătorului faţă de cumpărător că va exercita dreptul de răscumpărare. Declaraţia nu necesită forma stabilită pentru contractul de vînzare-cumpărare. Răscumpărarea se efectuează la preţul de vînzare. Revînzătorul este în drept să ceară compensarea cheltuielilor aferente bunului cumpărat pînă la răscumpărare, în cuantum egal cu creşterea valorii bunului datorită acestor cheltuieli. Dacă bunul pe care trebuie să îl restituie a fost dotat cu un accesoriu, cumpărătorul îl poate reţine dacă nu dăunează bunului. Răscumpărarea poate fi exercitată doar în termenul stipulat în contract, care nu poate fi mai mare de 10 ani pentru terenuri şi de 5 ani pentru alte bunuri. Aceste termene nu pot fi prelungite.