Recuperarea datoriei

Am împrumutat bani cumnatei în anul2016, acum i-am trimis cerere prealabilă ca în timp de 30 de zile să îmi întoarcă banii. In caz ca refuză ,ce șanse am in judecată?mulțumesc.

  • Nume: Calin Lucia
  • Data: 2021-08-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-09-15

Împrumutul este contractul care se încheie la momentul predării banilor, indiferent dacă s-a încheiat un act scris și indiferent dacă s-a stabilit ori nu un termen de restituire. Atât timp cât banii nu au fost dați ca un dar, ca o donație, și nici în executarea altei obligații, este de la sine înțeles că banii s-au dat cu titlu de împrumut. Contractul verbal de împrumut este valabil încheiat la momentul predării ori virării banilor. Din cel moment părțile dobândesc calități, drepturi și obligații juridice. Indiferent de existența unui act scris, contractul produce efecte juridice. Efectul principal este acela că cel împrumutat dobândește obligația de returnare a banilor la termenul stabilit, ori la un termen ce se va stabili ulterior de părți ori de către instanță dacă părțile nu vor putea stabili un astfel de termen. Sunt două variante de lucru: una non-juridică și una juridică. Varianta non-juridică este de a se renunța la orice demers pentru a nu crește costurile cu recuperarea banilor și mai mult. Este varianta recomandabilă dacă împrumutul constă într-o sumă mică. Varianta juridică este inițierea unui proces printr-o acțiune în pretenții. Un proces necesită timp și bani. Trebuie analizat dacă este oportună o astfel de acțiune. Oportunitatea se analizează În funcție de persoane, sume și interese. Inițierea unui astfel de proces de recuperare a banilor este doar o primă fază în etapa de recuperare a banilor. În unele cazuri împrumutatul, pentru a scăpa de proces și de o eventuală executare silită, plătește pe parcursul procesului. În multe cazuri nu, astfel că procedurile judiciare trebuie gestionate eficient. Procesul înseamnă și punerea la dispoziția instanței a probelor care să convingă instanța că e vorba de un împrumut nerambursat. Mesaje, e-mailuri, convorbiri, ordine de plată bancare, etc, orice înscris este binevenit în a proba împrumutul. Interogatoriul împrumutatului (care va deveni pârât) este cheia probelor în aceste procese. Și martorii care cunosc fapte sau date referitoare la împrumut sunt acceptați. La finalul procesului banii pot fi sau nu returnați voluntar. Finalul procesului vine cu o hotărâre executorie prin care aveți un act care constată împrumutul, suma și obligația de returnare a banilor. Această hotărâre împotriva împrumutatului trebuie pusă în executare în mod benevol de acesta: el trebuie să facă voluntar plata conform dispozițiilor din hotărâre. În caz contrar se poate iniția o executare silită împotriva lui, astfel că bunurile mobile (chiar și parte din salariu) și imobile ale acestuia vor fi sacrificate pentru a se plăti datoria/creanța până la ultima picătură. Evident procesul judiciar și procesul de executare necesită avansarea de costuri de către cel care a împrumutat banii. Toți acești bani se vor adăuga la datoria finală, astfel că împrumutatul va plăti și datoria și tot ce a cheltuit împrumutătorul până la returnarea banilor.