Radierea bunului imobil la Cadastru

O vecină s-a adresat în anul 2010 în instanță pentru a anula procesul verbal de recepție finală a construcțiilor in baza cărora în iunie 2008 construcțiile mele au fost înregistrate la Cadastru. În septembrie 2018 prin hotărârea irevocabilă a CSJ procesul verbal de recepție finală a fost anulat. Peste un an, în septembrie 2019, bazandu-se pe hotărârea definitivă reclamanta inainteaza o cerere în rectificare prin care solicită radierea construcțiilor de la Cadastru. E legală aceasta cerere?

  • Nume: Vitalie
  • Data: 2019-12-07
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-12-09

Buna ziua. Da, e legala. Hotărîrea judecătorească privind înscrierea sau radierea dreptului tabular ori privind efectuarea rectificării în registrul bunurilor imobile se depune în copie, a cărei autenticitate este confirmată de instanţa de judecată, cu menţiunea că este irevocabilă. În lipsa menţiunii respective, dacă hotărîrea este executorie, se efectuează înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile. Pentru aceasta este necesar de depus cerere si anexat: Documentul care serveşte temei pentru efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile; Bonul ce confirmă achitarea serviciilor; Actul de identitate al solicitantul

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-12-09

Buna ziua. Da, e legala. Hotărîrea judecătorească privind înscrierea sau radierea dreptului tabular ori privind efectuarea rectificării în registrul bunurilor imobile se depune în copie, a cărei autenticitate este confirmată de instanţa de judecată, cu menţiunea că este irevocabilă. În lipsa menţiunii respective, dacă hotărîrea este executorie, se efectuează înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile. Pentru aceasta este necesar de depus cerere si anexat: Documentul care serveşte temei pentru efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile; Bonul ce confirmă achitarea serviciilor; Actul de identitate al solicitantului.