Putea vinde o proprietate ce aparține unui minor?

Bună ziua, În urma unei moșteniri legale, o proprietate imobiliară aparține unei mame și fiului sau minor. Mama dorește să vândă proprietatea. Este posibil? Dacă da, care sunt condițiile? Trebuie ca mama să deschidă un cont bancar pe numele copilului și să transfere acolo un procentaj din valoarea estimată a proprietății? Cum funcționează? Mulțumesc.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2024-01-10
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2024-02-02

În cazul cînd dreptul de proprietate asupra bunului sau a unei cote părţi din bun aparţine copiilor minori, atunci contractul de vînzare-cumpărare va fi semnat de un părinte cu aprobarea autorităţii tutelare. În lipsa aprobării de la autoritatea tutelară, contractul nu va produce efecte. Prevederile Cod Nr. 1107 din 06-06-2002 Cod Civil al Republicii Moldova Articolul 27. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani (1) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părintelui sau a reprezentantului legal, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare. Articolul 28. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani (1) Toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani pot fi încheiate doar de părinte sau reprezentantul legal, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 29. Restricţii la încheierea actelor juridice în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu (1) Actele juridice prevăzute la art. 139 alin. (1), încheiate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu, produc efecte juridice doar după autorizarea de către consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, de către autoritatea tutelară. Dispozițiile art. 139 alin. (2)-(5), art. 148-155, art. 163 și art. 164 se aplică în mod corespunzător. (2) În numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu nu se pot încheia, sub sancţiunea nulităţii absolute, actele juridice prevăzute la art. 140. Articolul 139. Actele juridice supuse autorizării (2) Decizia de autorizare trebuie să determine condiţiile esenţiale ale actului juridic şi, după caz, preţul sau altă contraprestaţie. Autorizarea nu este necesară în caz de vînzare silită ori în cazul exercitării dreptului de gaj sau ipotecă. (3) Autorizarea unui act juridic de dispoziţie privitor la un drept real al persoanei ocrotite asupra unui bun imobil sau a unei cote în capitalul unei persoane juridice de drept privat se poate acorda doar după evaluarea valorii de piaţă a acestora. (4) Este posibilă dispunerea de dreptul real prevăzut la alin. (3) contra unui preţ sau altei contraprestaţii mai mici decît valoarea sa de piaţă doar din motive întemeiate, bazate exclusiv pe interesul persoanei ocrotite, care va fi argumentat în decizia de autorizare. (5) Persoana care încheie actul juridic în numele persoanei ocrotite este obligată, fără întîrziere, să depună la autoritatea tutelară o copie de pe actul juridic autorizat conform dispoziţiilor prezentului articol, precum şi copiile de pe elementele de probă care demonstrează executarea obligaţiilor apărute din actul juridic respectiv