Proces verbal

Bunā ziua,am fost amendatā în baza art.236,al.1.al codului rutier,deoarece n-am fost de acord cu procesul dat,l-am contestat în judecā,am cerut ca în instanta agentul sā-mi prezinte poze s-au în format video,test de metrolog.al aparatului si sā demonstreze cā anume agentul respectiv a trecut cursuri .......unde în judecata nu a prezentat ceea ce i-am cerut,la dosar era o pozā a automobilului meu,parcā era desenatā ,cu un creion simplu...Multumesc

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-09-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-09-21

Art. 141 din Legea insolvabilităţii care stabileşte, că cererea de înaintare a creanţelor va îmbrăca forma unei cereri de chemare în judecată, fiind o formă de manifestare a acţiunii civile sau mijlocul procedural prin care creditorul solicită restabilirea situaţiei de drept încălcate prin restituirea creanţelor. Drept condiţie a validităţii, o astfel de cerere va avea forma scrisă, în care se va indica datele personale ale creditorului, precum şi cele ale debitorului (persoana juridică), pretenţiile către debitor, valoarea acestora, dacă poate fi evaluată, enumerarea documentelor cît şi anexarea lor pentru veridicitate, datele importante relevante, care vor contribui la probarea cererii. Cererea obligatoriu se depune în două exemplare, la cererea propriu-zisă se vor ataşa înscrisuri, probe care vor dovedi existenţa creanţelor. Dacă se cere încasarea unei dobînzi, penalităţi obligatoriu se va anexa calculele dobînzii, penalităţii. În cerere se indică instanţa cărei ei este adresată cererea. Cauzele de insolvabilitate se examinează doar de curţile de apel. Respectiv, cererea se adresează Curţii de Apel. În cerere se indică creditorul – denumirea, adresa juridică, datele de contact şi în mod obligatoriu numărul contului de decontare. Se va indica adresa pe care urmează să fie remise toate ulterioarele notificări. În cerere se va indica denumirea debitorului şi dacă este cunoscut numărul dosarului de insolvabilitate. Cererea se formulează fie sub „cerere de înaintare a creanţelor” art. 28, fie „cerere de admitere a creanţelor” art. 140, fie „cerere de validare a creanţelor” care au aceeaşi semnificaţie. Pentru acuratețea juridică este recomandabil creditorul să nu utilizeze solicitări prin formularea de încasarea datoriei, nu se va scrie sub formă de pretenţie, sau altceva. Formularea cererii de admitere a creanţei se realizează în conformitate cu reglementările art. 28 din LI și art. 141 din LI. Prin urmare, desprindem faptul că cererea de admitere a creanţelor operează cu cererea de înaintare a creanţelor.