Pot să am 2 porti (întrări la o gospodărie )

Buna ziua ! Noi avem o căsuță ce se afla la traseul principal .întrebarea este că în spatele casei mai am o stradă și pot să am este și acolo adică încă o poartă ? Vecinii dese ori îmi ameninta copiii mei dece se joacă acolo și în special pe noi să nu aducem materiale de construcții lîngă gardul nostru

  • Nume: Sergiu
  • Data: 2021-09-19
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-09-21

Codului civil, proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lângă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce. Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.