Poate APL să retragă terenul pentru construcție de la cetățeni din dreptul de posesiune ,folosință Conform art.25 Cod Fiscall

Poate APL să retragă terenul pentru construcție de la cetățeni din dreptul de posesiune ,folosință Conform art.25 Cod Fiscal?

  • Nume: Cojocaru Lidia
  • Data: 2018-06-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-07-21

Bună ziua! Sigur că poate,probabil va referiți la art. 25 Cod Funciar,Modul de retragere a terenurilor din dreptul de posesiune şi de beneficiere În cazul cînd deţinătorul cu titlu de posesiune sau de folosinţă nu utilizează terenul în scopul în care i s-a atribuit, autoritatea administraţiei publice locale respectivă, la cererea proprietarului, va dispune aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege şi îl va soma în scris, stabilind termenul, să-şi îndeplinească obligaţiile. În cazul în care deţinătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit (nu mai mare de doi ani) el va pierde dreptul de posesiune sau de folosinţă a terenului prin decizia instanţei judecătoreşti la cererea proprietarului funciar. Hotărîrea privind stingerea dreptului de folosinţă a terenului în cazurile prevăzute de alineatul întîi al articolului 18 din prezentul Cod o adoptă administraţia întreprinderii, instituţiei, organizaţiei respective. În cazul stingerii dreptului de posesiune sau de folosinţă funciară autoritatea administraţiei publice locale respectivă, cu participarea părţilor interesate, adoptă o hotărîre privitoare la eliberarea de compensaţie deţinătorilor pentru cheltuielile legate de ameliorarea terenurilor sau de repararea de către aceştia a daunelor pricinuite de ei prin folosirea lor neraţională.