Persmine de conducere

Buna sunt cetățean al republici Română Și vreu sa primesc permis Moldovenesc De ce acte am nevoie(Dețin numai permis Englez)

  • Nume: Maxim Morosan
  • Data: 2020-11-28
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Șchiopu Veronica

Data: 2020-11-29

Buna ziua d-le Maxim, la preschimbarea permisului, solicitanții vor prezenta actul de identitate, permisul de conducere obţinut anterior, adeverinţa medicală, cererea-tip și dovada achitării tarifului stabilit. Menționăm că serviciile de preschimbare și restabilire a permisului de conducere sunt prestate de alte 34 de subdiviziuni teritoriale ale ASP din țară. Informații detaliate cu privire la programul serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice, lista documentelor necesare, termene, tarife și înlesniri pot fi vizualizate pe site-ul instituției: www.asp.gov.md sau la numerele de telefon 14909 și (+373) 022-25-70-70.