Penalitatile bancare.

Buna ziua.Este legal ca banca sa incasese penalitatile,dupa hotararea judecatii?? am achitat toata suma integral,in termen de 4 luni(56000 lei+10%comisionul executorului).Daca este legal si au asa drept,cum pot sa fac sa fiu scutita de acesta penalitate,este destul de mare(32000lei).Multumesc.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-07-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-07-10

Buna ziua. Art.243 şi 246 CPC prevăd că în hotărîrile privind perceperea unei sume de bani şi a celor de adjudecare a bunului sau a contravalorii lui, instanţa consemnează în dispozitivul hotărîrii şi dobînda de întîrziere determinată conform art.619 din Codul civil, pe care urmează să o achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă. În acelaşi timp, conform art.24 Cod de executare la cererea creditorului, executorul judecătoresc calculează dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.