Partajul averii

Buna Ziua ! În anul 1999 am incheiat casatorie, în 2001 eu pe numele meu am primit donație de la matusa mea un apartament, în anul 2007 am vindut acest apartament iar banii care i am cistigat din urma vînzarii am cumpărat alt apartament mai mare și mica vila, tot in aceiasi luna a anului 2007. în anul 2018 am divortat cu soția si ea doreste sa partajam averea si anume apartamentul si vila care le -am cumparat pe banii în urma vînzării donației. Se partajeaz[ sau nu bunul ?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2020-10-06
  • 3

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (3)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2020-10-06

Buna ziua. Conform Codului Familie, bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi. Însă este un moment, Codul Familiei prevede că bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.). In cazul dvs sotia poate cere partajarea bunurilor, iar dvs sunteti in drept sa aduceti dovezi a provenientii bunurilor. Daca ve-ti aduce dovezi credibile, aveti sanse de a nu partaja bunurile.

Macari Tamara

Дата: 2020-10-06

Buna ziua. Apartamentul, Casa și terenul - regula este că bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi. Însă este și o excepție, și anume bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2020-10-14

Conform Art.20 alin.(1), (5) din cod Nr.Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie. Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Astfel, vebitul obţinut de d-voastră în timpul căsătoriei, fie el din vînzarea apartamentului pe care l-aţi obţinut prin donaţie, aparţine ambilor soţi cu drept de proprietate în devălmăşie. Respectiv şi apartamentul împreună cu vila, care a fost procurată în timpul căsătoriei din venitul comun este considerat bun în devălmăşie a soţilor. La sigur, în momentul cînd aţi mers la notar şi aţi înregistrat bunul aţi fost atenţionat despre acest lucru, dar nu iaţi dat importanţă, iar acum în cazul partajului de avere va trebui să partajaţi bunul cu soţia. Pentru a vă convinge de acest lucru, sau a infirma acest lucru puteţi analiza contractul de vînzare-cumpărare, certificatul de înregistrare la oficiul cadastral, unde sunt indicate cotele părţi, sau în lipsa acestora puteţi perfecta un extras din registrul bunurilor imobile şi de acolo totul va fi clar.