Ordinul de evacuare

Bună ziua!! Concubinul meu are ordin de restricție pe 30 de zile pentru violența în familie. După acest termin nu vreau să se mai întoarcă acasă dar pentru aceasta mi s-a spus că am nevoie de ordin de evacuare. Cine eliberează așa act?? Am trei copii minori și act de proprietate pe casă el poate să îmi ia jumătate din casă???

  • Nume: Sîrbu Valentina
  • Data: 2020-05-14
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-05-18

Daca sunteți proprietar al locuintei, puteți introduce o acțiune în instanță pentru evacuare forțată, cu ajutorul executorului judecătoresc și poliției. În caz de refuz de executare, poate fi atras la răspundere contravențională sau chiar penală

OLTEANU Viorica

Data: 2020-05-18

bunurile concubinilor vor avea regimuri juridice diferite: bunuri dobândite separat – bunuri proprii fiecăruia dintre concubini; bunuri dobândite împreună - bunuri asupra cărora au o cota-parte, potrivit regulilor care guvernează proprietatea pe cote-părţi. Acestea se determină în funcție de modul de dobândire a dreptului de proprietate, și anume, prin lipsa sau existența unui acord între părți. Horărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 2 din 27.03.2006 (cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale Codului civil şi ale altor acte normative referitoare la dreptul de proprietate privată asupra imobilelor, inclusiv asupra construcţiilor anexe) specifică că nu poate constitui temei de dobândire a dreptului de proprietate relaţia de fapt a concubinajului. De exemplu, în cazul în care un bun nu este dobândit împreună, ci dimpotrivă, este achiziţionat de un singur concubin, or, în actul de dobândire figurează numai acesta, dreptul de proprietate aparţine exclusiv dobânditorului, chiar dacă la achiziţionarea lui a contribuit şi celălalt concubin. Faptul că o persoană a pus la dispoziţia concubinului său o sumă de bani pentru cumpărarea unui bun, nu-i conferă persoanei respective un drept de proprietate asupra bunului, ci doar un drept de creanţă (drept de a cere îndeplinirea obligaţiei de a da) împotriva concubinului dobânditor, care trebuie dovedit în astfel de împrejurări. Cert este că până la proba contrară, operează prezumţia unui drept de proprietate exclusiv în favoarea concubinului dobânditor. Singura situație în care putem vorbi despre un drept de proprietate comună al concubinilor este atunci când ambii au participat la dobândirea unui anumit bun, sub sarcina probării aportului lor la dobândirea fiecărui bun în mod separat. Doar atunci când se va demonstra, prin probe pertinente, vom putea aplica prezumția scopului de dobândire a bunului în comun. Or, potrivit art. 344 din Codul civil, proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au dreptul doi sau mai mulți titulari. Potrivit art. 335 alin (1) din Codul Civil, proprietatea comună poate fi caracterizată prin determinarea cotei fiecărui coproprietar (proprietate pe cote-părți) sau prin nedeterminarea cotelor-părți (proprietate comună în devălmășie). Proprietatea comună se poate naște în temeiul Legii sau în baza actului juridic. În cazul concubinajului nu poate fi vorba de proprietate comună în devălmășie asupra bunurilor dobândite, adică dreptul de proprietate comună NU se naște în temeiul Legii ca în căsătorie. Dacă proprietatea comună a fost dobândită în temeiul unui act juridic, concubinul-reclamant va fi obligat să dovedească că între ei a avut loc un acord cu privire la constituirea proprietății comune pe cote-părți, fiind admisibile orice mijloace de probă pertinente. Totodată, menționez că participarea unei persoane la construcția, reconstrucția, reutilarea etc. a imobilului locativ, ce constituie proprietatea unei alte persoane, nu constituie temei de recunoaștere a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din acesta, dacă nu s-a stabilit altfel printr-un acord, potrivit art. 344 alin. (2) din Codul Civil, dar constituie temei de încasare a unei compensații bănești, echivalentă cu munca sau materialele de construcție cu care a contribuit reclamantul. Ca să fie clar, când bunurile dobândite de concubini sunt supuse regimului juridic al proprietății comune pe cote-părți, precizez următoarele: în cazul concubinajului, cu certitudine sunt două persoane, un singur bun, însă dreptul de proprietate poate aparține ambilor sau doar unuia. Atât timp cât acest drept de proprietate este recunoscut ambilor concubini, suntem în fața unui drept de proprietate comună pe cote-părți; o trăsătură distinctă, în cazul întinderii cotelor-părți, este aceea că determinarea acestora se face pentru fiecare bun în parte și nu pentru toate bunurile deținute în comun de către coproprietari, în funcție de probele administrate; dificultatea în cazurile de genul acesta o reprezintă, de fapt, cum ajungi să probezi în instanță că ai făcut acele cheltuieli. Ar însemna ca cel care le-a făcut să păstreze o mică contabilitate a lor, să nu arunce bonurile de plată, facturile, chitanțele, etc., ceea ce nu se întâmplă aproape niciodată.