Limitarea accesului la domiciliu

Un apartament cu o camera are 2 coproprietari (A, B), cu cote-parti nedeterminate. Coproprietarul A locuieste in imobilul mentionat cu o persoana terta (concubinaj) fara acordul coproprietarului B si limiteaza acestuia accesul la domiciliu prin schimbarea lacatului de la usa. 1. Care este solutia pentru asigurarea accesului liber la domiciliu? 2. Coproprietarului B poate evacua persoana terta din imobilul vizat? 3. Care este spatiul (m2) de care beneficiaza proprietatii ?

  • Nume: Nikolai
  • Data: 2020-10-08
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-12

Atât timp cât sunteți coproprietari, ambii puteți folosi bunul după bunul plac, până când nu sunt afectate drepturile unuia dintre d-voastră. Faptul că proprietarul A locuieşte în imobilul menţionat cu o persoana terţă (concubinaj) fără acordul coproprietarului B nu este nici o încălcare deoarece acesta foloseşte bunul după bunul plac ca proprietar în baza cotei părţi, fie ea chiar şi virtuală. Tototdată acest lucru poate avea loc până când această persoană coproprietară sau altă persoană care convieţuieşte cu aceasta afectează drepturile d-voastră ca unul din coproprietari, cum ar fi în cazul d-voastră limitarea accesului la domiciliu prin schimbarea lacătului de la uşă. În vederea soluţonării problemei, una din metode în asemenea caz, ca coproprietar, ar fi ca d-voastră să vă adresaţi organelor de poliţie, care în virtutea atribuţiilor de serviciu urmează să analizeze situaţia creată şi să soluţioneze conflictul respectiv, fie prin medierea conflictului şi să se ajungă la o soluţie comună dacă este posibil, fie prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale în baza acţiunilor samavolnice întreprinse. O altă metodă ar fi să ajungeţi la o limbă comună între proprietari şi să mergeţi la un notar în vederea încheierii unei înţelegeri, care ar stabili foarte clar modul în care va fi folosi bunul imobil prin delimitarea spaţiului propriu care nu poate fi încălcat de alt coproprietar sau de alte persoane terțe, fie concubină, fie soră, frate, oaspete, etc.. În cazul în care nu puteţi totuşi găsi limbă comună, o altă modalitate ar fi adresarea în instanţa de judecată, unde puteţi să vă revendicaţi drepturile de coproprietar la stabilirea modului de folosinţă a bunului imobil, cu emiterea unei hotărîri judecătoreşti obligatorii pentru ambele părţi, care ar stabili reguli clare care fiind încălcate să atragă după sine şi consecinţe. O altă modalitate, în cazul în care nu puteţi găsi limbă comună ar fi înstrăinarea cotei părţi din bunul imobil şi procurarea altuia, unde să vă simţiţi în siguranţă. Sper că v-am fost util şi informaţia relatată să vă soluţioneze problema în cauză, în caz contrar ne puteţi contacta.