legea privind vinzare bunuri personale uzate

Bună, ziua am o întrebare referitor la vinzare de bunuri personale uzate, acum câțiva ani mi-am strîns o bicicletă pe piese procurate aparte, am decis sa o vind,i-am dat o garanție cumpărătorului ca dacă în decurs de 2 săptămâni se strică ceva, o repar din cont propriu, după aproximativ 2.5 luni mă contactează tatăl, cumpărătorul și îmi zice că bicicleta este rea și este stricată și va face așa ca să ajung la pușcărie pe 8 ani, prețul de achiziție în 2009 a fost de circa 1200eu, eu am dat-o cu 7860lei.

  • Nume: Robert Chiru
  • Data: 2020-10-08
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Cristina

Data: 2020-10-11

buna ziua, ,, dacă a fost procurat un bun și el este defectat sau puțin după ce bunul a fost cumpărat el nu mai funcționează la fel de bine ca la momentul cumpărării, cumpărătorul poate să înainteze pretenții vânzătorului, dacă nu a știut despre aceste defecte, în timp de 6 luni pentru bunul mobil (televizor, automobil, canapea etc.) și 1 an – pentru bunul imobil (casă, apartament etc.). Dacă cumpărătorul nu l-a informat pe vânzător într-un termen rezonabil din momentul în care a constatat sau trebuia să constate viciul (defectul), el va pierde dreptul de a cere să fie reparat bunul ( sau să i se întoarcă o sumă de bani ori chiar să desfacă contractul, cu excepția cazului în care vânzătorul în mod intenționat nu a spus că bunul are defecte. Dacă se constată că cumpărătorul cunoștea la momentul încheierii contractului despre defecte, atunci acesta nu mai poate avea pretenții față de vânzător ). Cumpărătorul este în drept, după caz, să solicite: Ø fie repararea bunului vechi; Ø fie înlocuirea bunului defectat cu unul nou; Cumpărătorul este în drept să întoarcă vânzătorului bunul cumpărat în următoarele situații: Ø când bunul procurat este defectat; Ø când bunul procurat nu este de calitatea invocată de vânzător; ((( Ø când bunul procurat s-a deteriorat în interiorul termenului de garanție și nu mai poate fi reparat sau ca rezultat al reparației bunul nu mai poate fi utilizat la maxim conform destinației sale; Ø când cumpărătorul a cumpărat un bun (mobil, neconsumptibil), dar ulterior a constatat că are nevoie de un alt bun de același tip doar că de o altă mărime sau culoare. )))