Justitia comunitara

Ce este justitiea comunitara?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2022-01-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Viorel

Data: 2022-01-26

Bună ziua! Activitatea parajuriștilor face parte din structura legală care a fost instituită în 2007 prin Legea cu privire la Asistența Juridică Garantată de Stat, adoptată ca răspuns la eșecul sistemului anterior finanțat insuficient și nestructurat. Legea prevede un sistem cu două nivele – o rețea națională de parajuriști comunitari care să presteze asistență juridică primară și al doilea nivel de asistență juridică ”calificată”, acordată de apărători publici în cauze civile și penale. Sistemul este gestionat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), care activează prin intermediul a patru birouri regionale. În rezultatul finanțării și provocărilor administrative, CNAJGS și-a început activitatea în 2008. Finanțarea parajuriștilor în prezent este asigurată de CNAJGS și Fundația Soros-Moldova, care este activ implicată în acest efort de reformă din 2003.