INREGISTRARE BUNURI IMOBILE

Buna ziua! Vreau sa inregistrez bunul imobil care a ramas de la parintii decedati pe mine. Bunul nu are masurari primare. Spuneti-mi va rog care e procedura? de unde incep? Multumesc

  • Nume: Taranu Mihaela
  • Data: 2022-06-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2022-06-24

. În conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile, înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se efectuează de către oficiile cadastrale teritoriale, în a căror rază de activitate se află bunul imobil. Aveti nevoie de urmatoarele acte a) actele administrative emise de autorităŃile publice abilitate în modul stabilit de legislaŃie; b) contractele asupra bunului imobil, încheiate conform legislaŃiei în vigoare la data încheierii lor; c) certificatul de moştenitor; d) hotărîrile judecătoreşti; e) titlurile de autentificare a drepturilor deŃinătorilor de teren şi alte acte (adeverinŃe) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorităŃile publice abilitate, în modul stabilit de legislaŃie; f) alte documente privind naşterea, transmiterea sau stingerea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate sau încheiate conform legislaŃiei în vigoare la data naşterii, transmiterii sau stingerii acestor drepturi