impozit pe donație

Care este mărimea impozitului achitat de donatar în cazul unei donații de imobil?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-09-11
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-09-17

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Persoana fizică care face donație un bun, în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată a bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. La determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit, se va lua în calcul baza valorică a bunului donat. Bază valorică a activelor de capital se constată în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal. Totodată, potrivit art. 40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.