Împărțirea averii

Bună seara spuneți i va rog noi avem casa construita în timp ce am ft căsătoriți și acum vreau să-mi dea și mie CV adică se împarte CV dacă el nu are documente pe casa?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-06-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-06-25

Bună ziua, conform art. 19 din Codul Familie al RM, toate bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăsie, indiferent pe cine este scrisă casa. Ca urmare casa dvs este proprietate comună în devălmășie și aveți ambii drepturi asupra ei iar la împărțire instanța judecătorească va determina cota-parte a fiecăruia dintre soți. Pentru împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor a căror căsătorie a fost desfăcută, se stabileşte un termen de prescripţie de 3 ani.